Hoppa till sidans innehåll

Syften och mål


Det huvudsakliga syftet är att driva en ideell föreningsverksamhet som ska främja medlemmarnas intressen utan ekonomiska vinstmål.

För att syftet ska fungera:

 • ska våra medlemmar förstå att vi är en förening och vad det innebär
 • ska våra medlemmar dela föreningens målsättning och bistå med ideellt och frivilligt arbete
 • behövs en stark föräldramedverkan för att vi ska ha många goda, vuxna förebilder och skapa allt bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar

 

Anläggning

Kvalitet

 • Vi arbetar för att få en färdig idrottsanläggning
 • Vi ska uppnå en kvalitetsmärkning från Svenska Ridsportförbundet 2019 och sedan upprätthålla denna
 • Ha alla nödvändiga tillstånd
 • Vi arbetar för en god säkerhet

God hästhållning

 • Vi ska alltid leva upp till vår policy
 • Hästhållningen ska minst motsvara kraven i kvalitetsmärkningen
 • Varje år få minst betyget 8 från våra ridskoleelever när det gäller hästarna
 • Ha hästar som fungerar väl i verksamheten och inte behöva byta ut mer än vad som kan anses vara norm ett normalt år, undantaget hästar som skadar sig, får någon sjukdom eller börjar bli för gamla
 • Stå för att lära ut god hästhållning och respekt för hästarna som art

Rationell drift

 • Få medlemmarna att bli medvetna och bidra i verksamheten på olika sätt
 • Hålla kostnaderna för administration nere
 • Använda IT-stöd för effektiv administration
 • Minska manuell hantering
 • Använda maskiner istället för människor där det är möjligt
 • Ha god planering och nyttja våra resurser klokt, vilket ger högre kvalitet, bättre effektivitet och hög säkerhet

God arbetsmiljö

 • Vara tydliga med instruktioner till de som arbetar i verksamheten
 • Använda maskiner istället för människor där det är möjligt
 • Personalen ska känna att arbetet är meningsfullt, trivas med uppgifterna och ha ett gott samarbete.

Välkomnande och trivsam miljö, såväl fysiskt som socialt

 • Minst betyget 8 i den årliga enkäten
 • Vi visar respekt för alla
 • Vi har städat, ordning och reda
 • Vi har ett gott samarbete med våra grannar

Lärande miljö, både inne och ute

 • Alla ska visa en öppenhet för att lära sig
 • Vi ska ha tydliga rutiner och regler
 • Vi ska införa obligatorisk föräldrautbildning

 

Barn och ungdomar

Få fler engagerade i föreningsverksamheten

 • Ungdomssektionen ska ha en full styrelse
 • Ungdomssektionen ska ha en valberedning
 • Skapa en demokratisk förankring och förståelse för föreningsarbete
 • Ge unga möjlighet att lära sig den demokratiska ordningen och hur man arbetar med det

Ha fler kvar i verksamheten längre

 • De äldre ungdomarna är värdefulla för verksamheten inte minst som förebilder och genom att de bidrar till att lära andra
 • Sätta mätbara mål för att se att fler stannar kvar längre

Verksamhet för alla åldrar

 • Det ska finnas en aktivitet för alla åldersgrupper varje termin så att alla kan känna delaktighet
 • Arbeta för allas rätt att vara med på sin nivå

Synliggöra barn- och ungdomsverksamheten för omvärlden

 • Visa den positiva effekten av idrottande tillsammans med djur
 • Attrahera medlemmar
 • Öka chansen att nå grupper som traditionellt inte är i stallet och få en förening som speglar samhället
 • Göra omvärlden medveten om värdet av verksamheten så att de är intresserade av att stödja den på olika sätt

Ge unga möjlighet att utvecklas till att arbeta hos oss i framtiden genom internutbildning

 • Tre ungdomar ska gå ungdomsledarutbildning varje år
 • Underlätta rekryteringen av kompetenta medarbetare som kan verksamheten och delar våra värderingar

Få kamrater och känna gemenskap

 • Så att våra barn och ungdomar känner delaktighet
 • Lära känna andra i verkliga livet och få ett socialt kontaktnät
 • Skapa trygghet att vara i verksamheten och att kunna ta sig dit själv
 • Motverka negativa stämningar såsom mobbning och utanförskap

Vara en trygg och drogfri miljö

 • Inga droger är tillåtna och rökning får endast ske utanför anläggningen

 

Ridskola

Erbjuda en hästutbildning med hög kvalitet inom hästsportens grenar

 • Tydliggöra att utbildningen är mycket mer än bara ridning
 • Utveckla våra elever när det gäller deras kunskaper om hästar och ridning
 • Erbjuda möjligheten att tävla på sin nivå
 • Lära ut och upprätthålla en god säkerhet
 • Tydliggöra att det är mycket kunskap man får för pengarna
 • Visa att det här är utbildning, inte bara idrott

Ge människor kunskaper så att de kan förstå och hantera hästar

 • Så att våra medlemmar förstår vikten av att förstå hästars signaler, hur de fungerar och ska hanteras
 • För att kunna ha en god säkerhet i verksamheten
 • För att våra hästar ska behandlas väl och må bra
 • Så att vi är rädda om våra hästar och visar dem respekt

Främja hälsa för ryttare

 • Ryttare är idrottare
 • Uppmuntra ryttare att träna sig själva
 • Erbjuda möjligheter för funktionshindrade att vara med hästar och att rida

Erbjuda en meningsfull fritid

 • • Få kamrater
 • Ha en aktiv fritid där vi rör oss och är utomhus
 • Lära sig att ta ansvar och respektera andra, både människor och djur
 • Främja ungdomars hästintresse och erbjuda möjligheter

Möjlighet för alla åldrar att utöva hästsport

 • Visa hur unik denna idrottsanläggning är som köns- och åldersneutral; kvinnor och män deltar på samma villkor

Erbjuda en drogfri miljö

 • Inga droger är tillåtna och rökning får endast ske utanför anläggningen

Vara en attraktiv verksamhet i kommunen

 • Så att medborgarna tycker att det är en viktig verksamhet som är värd att satsa på
 • Så att politikerna fortsätter att tycka att det är viktigt att satsa på denna verksamhet

Vara en grund för ledarskap och kommande yrkesverksamma i hästbranschen

 • Ge möjlighet till kunskaper som är en bra grund för att bli yrkesverksam
 • Vara förebilder och ta tillvara möjligheten att utveckla framtida ledare både i föreningslivet och samhället i stort
Uppdaterad: 06 FEB 2019 08:23 Skribent: Carina Carlsson
Epost: This is a mailto link

Kontakta oss

Här hittar du 

kontaktuppgifter till oss.

Avbokning av lektion sker till This is a mailto link


Hitta till oss

Vägbeskrivning Järfälla Ryttarförening


Smittspridning

Vi som är i flera stall behöver tänka på några viktiga saker för att våra hästar ska hålla sig friska. Ta del av dem här!


 Följ stallbygget

Vi har nu flyttat in i det nya stallet.

Se bygget bit för bit.


  


 

Här har Svenska Ridsportförbundet samlat säkra tips och tänkvärda fakta för alla som är nya i stallet, både elever och föräldrar. Men även de som har varit med ett tag kanske kan finna ett eller annat nyttigt tips. 


Följ oss i sociala medier:

facebook_JRF

JRF_fritidsledare_facebook

jrffritidsledare_instagram

Följ "fritidsledarejrf" på Instagram

 


 Frågor om webbsidan, kontakta:

Informationsansvarig

Adressändring för Tidningen
"Häst & Ryttare" och annan medlemsändring:
Medlemsansvarig

Postadress:
Järfälla Ryttarförening - Ridsport
Säby Gård
17738 Järfälla

Besöksadress:
Säby Gård
17738 Järfälla

Kontakt:
Tel: 0850110135
E-post: This is a mailto link

Se all info