Hoppa till sidans innehåll

Rida hos oss


– villkor från och med hösterminen 2020


Vi erbjuder en verksamhet för alla åldrar och kunskapsnivåer. Hos oss får du lära dig mer om både hästar och ridning. Inom ridningen handlar det mest om dressyr, hoppning och uteritt. Det finns även grupper med specialinriktning, exempelvis inom dressyr. Ibland provar vi också exempelvis longering. Det är också viktigt för oss att lära ut hur vi ska hantera och umgås med hästar.


Avbokning
Avtal
Betalning
Bokning av aktiviteter
Hästar
Information
Inställd lektion
Lektioner
Medlemskap
Miljöansvar
Nivåer och grupper
  Regler och rutiner
Ridlärare
Smittspridning
Teori
Uppsägning
Uteritter
Åldrar
Ångerrätt
Övrigt

 

Nivåer och grupper

Vi har olika nivåer för att de som rider i de olika grupperna ska vara på så lika kunskapsnivå som möjligt. Du kan läsa mer om de olika nivåerna här.

Det är ridlärarna som avgör vilken nivå och vilken grupp som passar dig som elev. De baserar sina beslut på kunskap och erfarenhet. Vi försöker uppnå en så jämn nivå på kunskap som möjligt inom grupperna så att undervisningen flyter på så bra som möjligt. Det är också en viktig säkerhetsfråga. Viktigt att komma ihåg är att grunderna i både hantering av hästen och ridningen måste vara väl befästa innan man kan komma vidare.

Provridning kan förekomma för att vi ska kunna placera dig i rätt grupp och på rätt nivå så att det blir så bra som möjligt för både dig och övriga gruppen.

Åldrar

Från sju år kan man börja på lektionsridning.

De barn som rider på nivå 1 och 2 behöver ha med sig en vuxen vid varje tillfälle som kan hjälpa till att göra iordning hästen i stallet och vara beredd på att gå med och leda hästen under lektionen.

Det ingår en obligatorisk utbildning för alla föräldrar till barn som är nybörjare. 

Från fem år kan man vara med på ponnyskolan

 

Lektioner

Inför varje termin gör ridlärarna en planering för varje grupp. Planeringen går via ridskolechefen som stämmer av att instruktörerna är synkroniserade och att det finns en tydlig struktur och röd tråd för oss elever och för att hästarnas arbete ska bli så optimalt som möjligt.

Lektionstiden inkluderar upp- och avsittning, fram- och avskrittning samt eventuell förflyttning mellan ridbanor samt ibland övriga moment. Det ingår också att vi mockar och ibland jämnar till ridbanan samt givetvis att vi tar fram och bort koner, bommar och annat som vi har använt.

Tid för att göra iordning hästen före och efter lektionen ligger utanför. På kvällarna ingår också oftast någon syssla i stallet som att fodra hästar, kvällsmockning eller att sopa stallarna.

Du behöver minst trettio minuter före och efter lektionen. Har du en häst att göra i ordning förväntar vi oss att du hinner med det i lugn och ro utan att stressa med hästen. Det tar några minuter att gå till ridbanorna så eleverna går från stallet fem minuter innan själva lektionen ska börja.

Hästar

Vi har både ponnyer i olika storlekar och stora hästar. Vanligtvis rider juniorerna på ponny och vuxna på stora hästar, men en del juniorer rider på stor häst. Vi har lagt stor möda vid att hitta olika typer av hästar som passar för arbetet och vi är mycket rädda om dem. Hästarnas bästa går alltid först.

För tillfället har vi väldigt få hästar och ponnyer och vi vill vara tydliga med att om vi av någon anledning har flera sjuka eller skadade hästar samtidigt så kan vi behöva ställa in lektioner.

Vi vill poängtera att det är du som elev som är ansvarig för att hästen hålls i ett fint skick. Hästar behöver vara rena och väl omhändertagna för att må bra och det tar för lång tid om personalen ska sköta detta då det är många hästar att ta hand om. Med hållas i ett fint skick menar vi till exempel:

  • Hästen är ordentligt borstad över hela kroppen. Ingen lera, svettmärken eller liknande får finnas på hästen varken före eller efter ridning
  • Hovarna kratsas både före och efter ridlektionen
  • Manen och svansen borstas ur så att det lätt går att dra fingrarna igenom utan att ”fastna”.
  • Inget strö får finnas i svansen under ridlektionen.
  • Att hästen inte har rester av avföring i svansen och längs bakbenen


Är du osäker, fråga personalen.

Ridlärare

Våra ridlärare är kunniga och erfarna. Vi har valt dem med omsorg för att ge dig som elev en så god utbildning som möjligt och för att ridningen och upplevelsen på vår ridskola ska vara trevlig, givande och trygg.

Här kan du se vilka som ingår i personalen

Medlemskap

Alla som deltar i verksamheten ska vara medlemmar i Järfälla Ryttarförening. Det är ett krav utom vid tillfälliga aktiviteter som prova-på-ridning samt verksamhet för skolelever och funktionshindrade elever.

Genom ditt medlemskap får du också vara med på många andra aktiviteter än själva ridningen, du omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring och du får tidningen ”Häst & Ryttare” hem i brevlådan. Medlemskapet ger dig också möjlighet att lösa licens för att tävla.

Medlemsavgiften är 300 kronor för juniorer (till och med det år man fyller tjugo år) och 500 kronor för seniorer. Ansökan om medlemskap görs på minridskola.se.

Regler och rutiner

För både människor och hästar är det viktigt att vi har regler och rutiner. Det gör att saker och ting fungerar bra och inte minst att vi kan ha en så hög säkerhetsnivå som möjligt.

Därför är det viktigt att elever, föräldrar och andra som är på ridskolan följer de regler som finns i stall, ridhus och i övrigt samt de instruktioner som ges av personal vad gäller hantering av hästar, ridning, säkerhet och annat.

Här tar du del av stallreglerna

Smittspridning

Kvarka är en av de otäcka sjukdomar hästar kan få som fortsätter att dyka upp här och där i vårt land. Det finns också andra smittor vi behöver skydda oss mot.

Vi är mycket noga med att vidta olika åtgärder för att minska risken att någon kommer hit med en smitta som även de andra får. Det har lyckats väl.

Men även framöver måste vi vara försiktiga. Ett utbrott av kvarka eller annan smitta kan bli förödande. Det finns ridskolor som har tvingats stänga i flera månader på grund av kvarkautbrott.

Du som även träffar andra hästar måste därför vara noga och tänka på följande:

  • Ridbyxor, jacka och andra kläder måste vara tvättade mellan besök i olika stall
  • Även håret bör tvättas
  • Synlig smuts på skor måste tas bort
  • Torka av din hjälm, din väst och ditt ridspö om du har ett sådant
  • Egna borstar eller annan utrustning får inte ha varit i andra stall eller måste tvättas med Virkon innan de används hos oss


Vi håller ibland hästar i olika hagar av detta skäl. Därför ska du inte mata eller klappa hästarna när de står i hagen.

Bokning av aktiviteter

Andra aktiviteter såsom privatlektioner, helgkurser, höstlovskurser, sommarkurser med mera annonseras på vår webbplats och/eller på vår Facebook-sida. Anmälan görs enligt instruktion för varje aktivitet.

Betalning

Priser hittar du här.

Betaldagarna för alla terminer ser ut som följer;
Termin 1:
vecka 33-47 fördelad på fyra betalningstillfällen 30 juni, 31 augusti, 30 september och 31 oktober

Termin 2:
vecka 48-10 fördelad på tre betalningstillfällen 30 november, 31 december och 31 januari

Termin 3:
vecka 11-25 fördelad på tre betalningstillfällen 31 mars, 30 april och 31 maj

Observerat att vi använder OCR-nummer och att detta måste anges korrekt för varje betalning.
Allt faktureras vid samma tillfälle och du kan då välja om du vill betala vid dessa olika tillfällen eller allt direkt.

För ekonomifrågor, vänligen skriv till: This is a mailto link

Alla övriga avgifter faktureras i huvudsak med tio dagars betalningstid.

Avisering med betalningsinformation sker endast via e-post. Det är viktigt att du har en aktuell e-postadress i vårt register, så uppdatera snarast om du byter. Det gör du genom att logga in på minridskola.se där du väljer Järfälla Ryttarförening. Där finns också dina fakturor.

Måste vi påminna dig om att betala så utgår en påminnelseavgift.

Ange fakturanummer och elevens/medlemmens namn som referens på din betalning eller OCR-nummer när det finns. Det är mycket viktigt att du anger rätt OCR-nummer. Annars känner vi inte igen din betalning och du får en påminnelse.

Avbokning

Om du inte kan komma och rida så avbokar du senast klockan 12.00 samma dag och om du rider före klockan 12.00 på dagen senast 18.00 kvällen innan om du rider på förmdiddag eller dag nästkommande dag. Avbokning gör du genom att skicka e-post till This is a mailto link

Du kan byta med någon annan eller överlåta (ge bort eller sälja) din lektion till någon annan. En förutsättning är att den du byter med eller överlåter platsen till är någon som rider på minst samma nivå som du och att personen är medlem i föreningen. Om du överlåter din lektion till någon annan så måste du meddela ridskolan detta när du avbokar genom att skicka e-post till This is a mailto link senast kl. 12.00 på dagen samma dag som du rider eller senast 18.00 kvällen innan om du rider på förmdiddag eller dag nästkommande dag.

Vi kan inte erbjuda någon igenridning men vid uppvisande av läkarintyg kan du få tillbaka pengar för maximalt fyra tillfällen under förutsättning att du har försökt sälja eller byta dina lektioner, vilket du kan göra på vår Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/243635836030644

Detta gäller oavsett hur många ridtillfällen ditt läkarintyg omfattar.

Avbokning av privatlektioner ska göras senast 24 timmar innan bokad tid. Gör avbokningen senare så debiteras halva avgiften och avbokas inte lektionen alls så debiteras hela avgiften.

Teori

Under de tre terminerna som är från v. 33 2020 till v. 25 2021 kommer du/ditt barn att ha teoritillfällen. Dessa tillfällen är en viktig del av din ridutbildning för att du ska kunna nå de mål som är satta från Ridsportförbundet för din nivå och möjlighet att avlägga prov för Ryttarmärken.

- Grön, blå och röd grupp ponny 6 gånger
- Gul, vit ponny 4 gånger
- Alla hästgrupper 4 gånger

Teoriundervisningen kommer att ske under specifika veckor och mer information får du med din terminsplanering. Ett av dessa tillfällen är en gemensam clinic.

Du kan inte avboka en teorilektion och ersätta den med en ridlektion.

Uteritter

Samtliga grupper har uteritt minst två gånger per termin, bortsett från specialgrupper.

Inställd lektion

Ställer ridskolan in verksamhet på grund av händelse utanför ridskolans eller ryttarföreningens kontroll (force majeure) skall felet avhjälpas med rimlig ersättningsaktivitet inom rimlig tidsperiod. Ingen kontant återbetalning sker. Dessa extrema situationer kan till exempel vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas.

Uppsägning

du endast säga upp din plats för kommande termin vid specifika tillfällen.
Termin 1 v.33-47 sägs upp senast 5 juni 2020
Termin 2 v.48-10 sägs upp senat 25 oktober 2020
Termin 3 v. 11-25 sägs upp senast 14 februari 2021

Vid uppvisande av läkarintyg som styrker att eleven inte kan fortsätta kan uppsägning ske. Uppsägningstiden är då två lektionstillfällen. Tidigare erlagd avgift utöver de tillfällen eleven deltagit och uppsägningstid återbetalas.

Utebliven betalning räknas ej som uppsägning. 

Uppsägningen ska ske skriftligt till This is a mailto link

Övrigt

Vi kan för närvarande bara ta emot ryttare på ponny som väger max 55 kilo och på stor häst 85 kilo. Juniorer som väger mer än 55 kg erbjuds plats i grupp på stor häst.

Miljöansvar

Vår anläggning ligger i ett naturreservat och flera byggnader är K-märkta. Det innebär att vi är extra rädda om och vårdar allt väl, både i området och i husen.

Vi visar hänsyn till varandra och till alla djur, både tama och vilda. Vi följer naturreservatets regler.

Avtal

Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om de regler som gäller på ridskolan.

Ridabonnemanget gäller löpande. Uppsägning av abonnemang ska ske senast den 5 juni för termin 1, 25 oktober för termin 2 och 14 februari för termin 3 om du inte avser att behålla platsen för våren. I annat fall debiteras ridavgiften till fullo. Se "Betalning".

För övriga bokningar av aktiviteter gäller att bokningar är bindande.

Ångerrätt

När beställning eller bokning görs via e-post, webbformulär eller telefon så har du enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan eller ditt köp genom att meddela oss senast 14 dagar efter ditt köp. Om det är en aktivitet som har startat och du deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Återtagande av anmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat så debiteras du för fyra ridtillfällen eller halva avgiften för det som du har köpt.

Meddelande om ånger eller återtagande ska ske till This is a mailto link

Information

Du får information i första hand via e-post. Du måste därför själv se till att ridskolan har aktuell e-postadress så att informationen når fram. Om du byter e-postadress eller andra uppgifter så ändrar du det genom att logga in på minridskola.se

 

 

Uppdaterad: 04 SEP 2018 15:20
Epost: This is a mailto link

Kontakta oss

Här hittar du 

kontaktuppgifter till oss.

Avbokning av lektion sker till This is a mailto link


Hitta till oss

Vägbeskrivning Järfälla Ryttarförening


Smittspridning

Vi som är i flera stall behöver tänka på några viktiga saker för att våra hästar ska hålla sig friska. Ta del av dem här!


 Följ stallbygget

Vi har nu flyttat in i det nya stallet.

Se bygget bit för bit.


  


 

Här har Svenska Ridsportförbundet samlat säkra tips och tänkvärda fakta för alla som är nya i stallet, både elever och föräldrar. Men även de som har varit med ett tag kanske kan finna ett eller annat nyttigt tips. 


Följ oss i sociala medier:

facebook_JRF

JRF_fritidsledare_facebook

jrffritidsledare_instagram

Följ "fritidsledarejrf" på Instagram

 


 Frågor om webbsidan, kontakta:

Informationsansvarig

Adressändring för Tidningen
"Häst & Ryttare" och annan medlemsändring:
Medlemsansvarig

Postadress:
Järfälla Ryttarförening - Ridsport
Säby Gård
17738 Järfälla

Besöksadress:
Säby Gård
17738 Järfälla

Kontakt:
Tel: 0850110135
E-post: This is a mailto link

Se all info