Hoppa till sidans innehåll

Syften och mål


Det huvudsakliga syftet är att driva en ideell föreningsverksamhet som ska främja medlemmarnas intressen utan ekonomiska vinstmål.

För att syftet ska fungera:

 • ska våra medlemmar förstå att vi är en förening och vad det innebär
 • ska våra medlemmar dela föreningens målsättning och bistå med ideellt och frivilligt arbete
 • behövs en stark föräldramedverkan för att vi ska ha många goda, vuxna förebilder och skapa allt bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar

 

Anläggning

Kvalitet

 • Vi arbetar för att få en färdig idrottsanläggning
 • Vi ska uppnå en kvalitetsmärkning från Svenska Ridsportförbundet 2019 och sedan upprätthålla denna
 • Ha alla nödvändiga tillstånd
 • Vi arbetar för en god säkerhet

God hästhållning

 • Vi ska alltid leva upp till vår policy
 • Hästhållningen ska minst motsvara kraven i kvalitetsmärkningen
 • Varje år få minst betyget 8 från våra ridskoleelever när det gäller hästarna
 • Ha hästar som fungerar väl i verksamheten och inte behöva byta ut mer än vad som kan anses vara norm ett normalt år, undantaget hästar som skadar sig, får någon sjukdom eller börjar bli för gamla
 • Stå för att lära ut god hästhållning och respekt för hästarna som art

Rationell drift

 • Få medlemmarna att bli medvetna och bidra i verksamheten på olika sätt
 • Hålla kostnaderna för administration nere
 • Använda IT-stöd för effektiv administration
 • Minska manuell hantering
 • Använda maskiner istället för människor där det är möjligt
 • Ha god planering och nyttja våra resurser klokt, vilket ger högre kvalitet, bättre effektivitet och hög säkerhet

God arbetsmiljö

 • Vara tydliga med instruktioner till de som arbetar i verksamheten
 • Använda maskiner istället för människor där det är möjligt
 • Personalen ska känna att arbetet är meningsfullt, trivas med uppgifterna och ha ett gott samarbete.

Välkomnande och trivsam miljö, såväl fysiskt som socialt

 • Minst betyget 8 i den årliga enkäten
 • Vi visar respekt för alla
 • Vi har städat, ordning och reda
 • Vi har ett gott samarbete med våra grannar

Lärande miljö, både inne och ute

 • Alla ska visa en öppenhet för att lära sig
 • Vi ska ha tydliga rutiner och regler
 • Vi ska införa obligatorisk föräldrautbildning

 

Barn och ungdomar

Få fler engagerade i föreningsverksamheten

 • Ungdomssektionen ska ha en full styrelse
 • Ungdomssektionen ska ha en valberedning
 • Skapa en demokratisk förankring och förståelse för föreningsarbete
 • Ge unga möjlighet att lära sig den demokratiska ordningen och hur man arbetar med det

Ha fler kvar i verksamheten längre

 • De äldre ungdomarna är värdefulla för verksamheten inte minst som förebilder och genom att de bidrar till att lära andra
 • Sätta mätbara mål för att se att fler stannar kvar längre

Verksamhet för alla åldrar

 • Det ska finnas en aktivitet för alla åldersgrupper varje termin så att alla kan känna delaktighet
 • Arbeta för allas rätt att vara med på sin nivå

Synliggöra barn- och ungdomsverksamheten för omvärlden

 • Visa den positiva effekten av idrottande tillsammans med djur
 • Attrahera medlemmar
 • Öka chansen att nå grupper som traditionellt inte är i stallet och få en förening som speglar samhället
 • Göra omvärlden medveten om värdet av verksamheten så att de är intresserade av att stödja den på olika sätt

Ge unga möjlighet att utvecklas till att arbeta hos oss i framtiden genom internutbildning

 • Tre ungdomar ska gå ungdomsledarutbildning varje år
 • Underlätta rekryteringen av kompetenta medarbetare som kan verksamheten och delar våra värderingar

Få kamrater och känna gemenskap

 • Så att våra barn och ungdomar känner delaktighet
 • Lära känna andra i verkliga livet och få ett socialt kontaktnät
 • Skapa trygghet att vara i verksamheten och att kunna ta sig dit själv
 • Motverka negativa stämningar såsom mobbning och utanförskap

Vara en trygg och drogfri miljö

 • Inga droger är tillåtna och rökning får endast ske utanför anläggningen

 

Ridskola

Erbjuda en hästutbildning med hög kvalitet inom hästsportens grenar

 • Tydliggöra att utbildningen är mycket mer än bara ridning
 • Utveckla våra elever när det gäller deras kunskaper om hästar och ridning
 • Erbjuda möjligheten att tävla på sin nivå
 • Lära ut och upprätthålla en god säkerhet
 • Tydliggöra att det är mycket kunskap man får för pengarna
 • Visa att det här är utbildning, inte bara idrott

Ge människor kunskaper så att de kan förstå och hantera hästar

 • Så att våra medlemmar förstår vikten av att förstå hästars signaler, hur de fungerar och ska hanteras
 • För att kunna ha en god säkerhet i verksamheten
 • För att våra hästar ska behandlas väl och må bra
 • Så att vi är rädda om våra hästar och visar dem respekt

Främja hälsa för ryttare

 • Ryttare är idrottare
 • Uppmuntra ryttare att träna sig själva
 • Erbjuda möjligheter för funktionshindrade att vara med hästar och att rida

Erbjuda en meningsfull fritid

 • • Få kamrater
 • Ha en aktiv fritid där vi rör oss och är utomhus
 • Lära sig att ta ansvar och respektera andra, både människor och djur
 • Främja ungdomars hästintresse och erbjuda möjligheter

Möjlighet för alla åldrar att utöva hästsport

 • Visa hur unik denna idrottsanläggning är som köns- och åldersneutral; kvinnor och män deltar på samma villkor

Erbjuda en drogfri miljö

 • Inga droger är tillåtna och rökning får endast ske utanför anläggningen

Vara en attraktiv verksamhet i kommunen

 • Så att medborgarna tycker att det är en viktig verksamhet som är värd att satsa på
 • Så att politikerna fortsätter att tycka att det är viktigt att satsa på denna verksamhet

Vara en grund för ledarskap och kommande yrkesverksamma i hästbranschen

 • Ge möjlighet till kunskaper som är en bra grund för att bli yrkesverksam
 • Vara förebilder och ta tillvara möjligheten att utveckla framtida ledare både i föreningslivet och samhället i stort

Utbildning

Med början 2020 kommer vi att ha detta som ett av våra fokusområden istället för "Anläggning" där vi har uppnått många av våra mål.

Mer information om detta kommer.

Uppdaterad: 06 FEB 2019 08:23 Skribent: Carina Carlsson
E-post: This is a mailto link

Kontakta oss

Här hittar du 

kontaktuppgifter till oss.

Avbokning av lektion sker till This is a mailto link


Lektionsschema

Klicka här för att komma till lektionsschemat.


Hitta till oss

Vägbeskrivning Järfälla Ryttarförening


Smittspridning

Vi som är i flera stall behöver tänka på några viktiga saker för att våra hästar ska hålla sig friska. Ta del av dem här!
 Följ stallbygget

Vi har nu flyttat in i det nya stallet.

Se bygget bit för bit.


  


 

Här har Svenska Ridsportförbundet samlat säkra tips och tänkvärda fakta för alla som är nya i stallet, både elever och föräldrar. Men även de som har varit med ett tag kanske kan finna ett eller annat nyttigt tips. 


Följ oss i sociala medier:

facebook_JRF

JRF_fritidsledare_facebook

jrffritidsledare_instagram

Följ "fritidsledarejrf" på Instagram

 


 Frågor om webbsidan, kontakta:

Informationsansvarig

Adressändring för Tidningen
"Häst & Ryttare" och annan medlemsändring:
Medlemsansvarig

Postadress:
Järfälla Ryttarförening - Ridsport
Säby Gård
17738 Järfälla

Besöksadress:
Säby Gård
17738 Järfälla

Kontakt:
Tel: 0850110135
E-post: info@jarfallaryttarf...

Se all info