Det är vi som har blivit valda av våra medlemmarna att sitta i styrelsen.

För att kontakta styrelsen maila till styrelsen@jarfallaryttarforening.se, eller specifik styrelsemedlem förnamn.efternamn@jarfallaryttarforening.se

 

Alla medlemmar och medlemmars målsmän är välkomna till Facebookgruppen Järfälla Ryttarförening Medlemshörnan. Sök medlemskap och ange vilken dag du eller ditt barn rider och klicka i att du accepterar trivselreglerna.

Styrelsen (ej med på bild)


Joonas Köll ledamot

Cecilia Carlsson ledamot

Ida Boström ledamot Ordf USEK

Mona Janssson suppleant


Revisorer  


Sebastian Lennevi, WeAudit Sweden AB, Ordinarie auktoriserad revisor

Ebba af Ekenstam Lundblad, verksamhetsrevisor ordinarie

Gigi Isaksson, verksamhetsrevisor, suppleant  


Valberedning  


Anneli Johansson, ordförande
annelijohansson1956@gmail.com
tel.tel. 073-712 43 26


Gunnie Carnestedt, vice ordförande
gunnie@carnestedts.se
tel. 070-764 50 21

Sara Arrhenius
sara.arrhenius@hotmail.com
tel. 070-668 83 18

Pierre Spik
pistsp@gmail.com
tel. 073-031 14 30


Annakarin Svenningsson
Annakarin.svenningsson@hotmail.com
Tel.072-527 40 55


Vi söker kassör till styrelsen


Vår kassör har meddelat att hon vill lämna sitt uppdrag i styrelsen till kommande årsmöte. Vi söker nu en medlem som arbetar som ekonom eller controller eller som på annat sätt har god kunskap om ekonomi som kan tänka sig att vara kassör i föreningen.


Läs här för mer info!