Det är vi som har blivit valda av våra medlemmarna att sitta i styrelsen.

Revisorer  


Sebastian Lennevi, WeAudit Sweden AB, Ordinarie  

Karin Engström, Lekmannarevisor  

Gigi Isaksson, Suppleant  


Valberedning  


Anneli Johansson, Sammankallande  

Gunnie Carnestedt    

Stella Hanifa, USEK  

Sara Arrhenius    

Pierre Spik

Helena Ditzinger