Det är vi som har blivit valda av våra medlemmarna att sitta i styrelsen

För att kontakta styrelsen maila till styrelsen@jarfallaryttarforening.se, eller specifik styrelsemedlem förnamn.efternamn@jarfallaryttarforening.se

 

Alla medlemmar och medlemmars målsmän är välkomna till Facebookgruppen Järfälla Ryttarförening Medlemshörnan. Sök medlemskap och ange vilken dag du eller ditt barn rider och klicka i att du accepterar trivselreglerna.

Revisorer  


Sebastian Lennevi, WeAudit Sweden AB, Ordinarie auktoriserad revisor

Ebba af Ekenstam Lundblad, verksamhetsrevisor ordinarie

Gigi Isaksson, verksamhetsrevisor, suppleant  


Valberedning  


Anneli Johansson, ordförande
annelijohansson1956@gmail.com
tel.tel. 073-712 43 26


Gunnie Carnestedt, vice ordförande
gunnie@carnestedts.se
tel. 070-764 50 21

Sara Arrhenius
sara.arrhenius@hotmail.com
tel. 070-668 83 18


Annakarin Svenningsson
Annakarin.svenningsson@hotmail.com
Tel.072-527 40 55


Inger Longoni


Alma Nilsson (USEK)


Vi söker dig som vill engagera dig men inte sitta i styrelsen!


En ideell förening behöver alltid medlemmar som vill göra lite extra. 

  • Var säljare för Newbody!
  • Leta sponsorer!
  • Arrangera Ridskolans dag!
  • Funktionär vid tävlingar!
  • Håll i föräldrautbildningar!
  • Vårstädning stall!
  • Starta kvällscafé!

Eller nåt annat du brinner för!


Maila styrelsen@jarfallaryttarforening.se