Maxi i Barkaby har inte bara sponsrat oss med detta fina hinder till tävling utan även den fina ponnyn!

När du ska besöka oss


Här hittar du en skiss över anläggningen med information om tävlingsplats, parkering, sekretariat, servering, toaletter, åskådarplatser m.m.