Börja rida hos oss

Hos oss är alla välkomna att rida!


Vi erbjuder en verksamhet för alla åldrar och kunskapsnivåer och du lära dig mer om både hästar och ridning. Vi erbjuder grupper med specialinriktning inom dressyr och hoppning. Ibland provar vi också exempelvis longering. Det är viktigt för oss att lära ut hur vi ska hantera och umgås med hästar.


För att saker och ting ska fungera bra och inte minst att vi kan ha en så hög säkerhetsnivå som möjligt är det viktigt att du som elev hos oss följer våra stallregler som du kan ta del av här.


Vill du börja rida hos oss? Varmt välkommen att registrera dig i vår kö här! (Välj Järfälla Ryttarförening i listan)


Nivåer och grupper

Vi har olika nivåer för att de som rider i de olika grupperna ska vara på så lika kunskapsnivå som möjligt. Du kan läsa mer om de olika nivåerna här.


Det är ridlärarna som avgör vilken nivå och vilken grupp som passar dig som elev. De baserar sina beslut på kunskap och erfarenhet. Vi försöker uppnå en så jämn nivå på kunskap som möjligt inom grupperna så att undervisningen flyter på så bra som möjligt. Det är också en viktig säkerhetsfråga. Viktigt att komma ihåg är att grunderna i både hantering av hästen och ridningen måste vara väl befästa innan man kan komma vidare.

Provridning kan förekomma för att vi ska kunna placera dig i rätt grupp och på rätt nivå så att det blir så bra som möjligt för både dig och övriga gruppen.

Vi kan för närvarande bara ta emot ryttare på ponny som väger max 60 kilo och på stor häst 90 kilo. Juniorer som väger mer än 60 kg erbjuds plats i grupp på stor häst.


Åldrar

Hos oss kan man börja rida lektionsridning när man är sju år gammal.

De barn som rider på nivå 1 och 2 behöver ha med sig en vuxen vid varje tillfälle som kan hjälpa till att göra iordning hästen i stallet och vara beredd på att gå med och leda hästen under lektionen.

Det ingår en obligatorisk utbildning för alla föräldrar till barn som är nybörjare.

Från fem års ålder kan man vara med på ponnyskolan.


Lektioner

Inför varje termin gör ridlärarna en planering för varje grupp. Planeringen går via verksamhetschefen som stämmer av att instruktörerna är synkroniserade och att det finns en tydlig struktur och röd tråd för oss elever och för att hästarnas arbete ska bli så optimalt som möjligt.

Lektionstiden inkluderar upp- och avsittning, fram- och avskrittning samt eventuell förflyttning mellan ridbanor samt ibland övriga moment. Det ingår också att vi mockar och ibland jämnar till ridbanan samt givetvis att vi tar fram och bort koner, bommar och annat som vi har använt.

Tid för att göra iordning hästen före och efter lektionen ligger utanför lektionstiden. På kvällarna ingår också oftast någon syssla i stallet som att fodra hästar, kvällsmockning eller att sopa stallarna.

Du behöver minst trettio minuter före och efter lektionen. Har du en häst att göra i ordning förväntar vi oss att du hinner med det i lugn och ro utan att stressa med hästen. Det tar några minuter att gå till ridbanorna så eleverna går från stallet fem minuter innan själva lektionen ska börja.


Hästar

Vi har både ponnyer i olika storlekar och stora hästar. Vanligtvis rider juniorerna på ponny och vuxna på stora hästar, men en del juniorer rider på stor häst. Vi har lagt stor möda vid att hitta olika typer av hästar som passar för arbetet och vi är mycket rädda om dem. Hästarnas bästa går alltid först.

Du som elev är ansvarig för att hästen hålls i ett fint skick. Hästar behöver vara rena och väl omhändertagna för att må bra och det tar för lång tid om personalen ska sköta detta då det är många hästar att ta hand om. Med hållas i ett fint skick menar vi till exempel:

 • Hästen är ordentligt borstad över hela kroppen. Ingen lera, svettmärken eller liknande får finnas på hästen varken före eller efter ridning
 • Hovarna kratsas både före och efter ridlektionen
 • Manen och svansen borstas ur så att det lätt går att dra fingrarna igenom utan att ”fastna”.
 • Inget strö får finnas i svansen under ridlektionen.
 • Att hästen inte har rester av avföring i svansen och längs bakbenen.


Är du osäker, fråga personalen som gärna hjälper dig.

Bokning och avbokning

Bokning av aktiviteter

Aktiviteter såsom privatlektioner, helgkurser, höstlovskurser, sommarkurser med mera annonseras på vår webbplats och/eller på vår Facebook-sida. Anmälan görs enligt instruktion för varje aktivitet, oftast via www.Minridskola.se 
Då efterfrågan är hög prioriteras de med fast ridplats hos oss och vid mån av plats tar vi in övriga medlemmar.


Betalning


Priser hittar du här.


Betaldagarna för alla terminer ser ut som följer;


Termin 1:
vecka 32-47 fördelad på fyra betalningstillfällen 30 juni, 31 augusti, 30 september och 31 oktober


Termin 2:
vecka 48-10 fördelad på tre betalningstillfällen 30 november, 31 december och 31 januari


Termin 3:
vecka 11-26 fördelad på tre betalningstillfällen 31 mars, 30 april och 31 maj


Observera att vi använder OCR-nummer och att detta måste anges korrekt för varje betalning.
Allt faktureras vid samma tillfälle och du kan då välja om du vill betala vid dessa olika tillfällen eller allt direkt.

För ekonomifrågor, vänligen skriv till: ekonomi@jarfallaryttarforening.se


Alla övriga avgifter faktureras i huvudsak med tio dagars betalningstid.


Avisering med betalningsinformation sker endast via e-post. Det är viktigt att du har en aktuell e-postadress i vårt register, så uppdatera snarast om du byter. Det gör du genom att logga in på minridskola.se där du väljer Järfälla Ryttarförening. Där finns också dina fakturor.


Måste vi påminna dig om att betala så utgår en påminnelseavgift på 60 kr.


Ange fakturanummer och elevens/medlemmens namn som referens på din betalning eller OCR-nummer när det finns. Det är mycket

viktigt att du anger rätt OCR-nummer. Annars känner vi inte igen din betalning och du får en påminnelse.

 

Avbokning

Nya rutiner för överlåtelse och försäljning av lektioner gäller från och med torsdag 20 januari 2022.

- Du har möjlighet att överlåta, köpa, sälja och byta obegränsat antal lektioner
- Du får endast sälja till en ryttare som har en fast plats i en grupp på ridskolan aktuell termin för bytet
- Du får endast sälja till en ryttare som rider på samma nivå el högre
- Du får endast köpa på samma nivå el lägre

När du gör byten, överlåtelse eller försäljning av lektion ska ridskolan alltid meddelas via avbokning@jarfallaryttarforening.se 

Detta är viktigt att du skriver i mailet till oss:

 • Vem ska rida? För- och efternamn
  • Vilken dag och tid ryttaren har sin ordinarie lektion på
  • Ange storlek på ryttaren. Längd och ungefärlig vikt (Vi försöker hålla ungefärlig maxvikt på ponny 55 kg och häst 90 kg)

Detta är för att vi vill säkerställa säkerhet, kvalité och välmående för hästar och ryttare på lektionerna.

 

Tider för avbokning

Om du inte kan komma eller överlåter en lektion så måste du meddela detta till avbokning@jarfallaryttarforening.se  senast kl. 12.00 på lektionsdagen och om du rider innan kl. 12 eller lördag samt söndag behöver vi din avbokning senast kl 12.00 dagen innan.

Vi kan inte erbjuda någon igenridning men vid uppvisande av läkarintyg kan du få tillbaka pengar för maximalt fyra tillfällen/termin under förutsättning att du har försökt sälja eller byta dina lektioner. Sälja och överlåta kan du göra på vår Facebook-grupp: www.facebook.com/groups/243635836030644" 

Detta gäller oavsett hur många ridtillfällen ditt läkarintyg omfattar. Blir du så långvarigt sjukskriven att du inte vet när du kan återkomma till ridning har du möjlighet att säga upp din plats under pågående termin med två tillfällens uppsägningstid.

Avbokning av privatlektioner och drop-in ridning ska göras senast 24 timmar innan bokad tid. Därefter gäller full debitering. I övrigt se respektive arrangemangs bokningsregler.

 

Uteritter

Samtliga grupper har uteritt minst två gånger per termin, bortsett från specialgrupper.

 

Inställd lektion

Ställer ridskolan in verksamhet på grund av händelse utanför ridskolans eller ryttarföreningens kontroll (force majeure) skall felet avhjälpas med rimlig ersättningsaktivitet inom rimlig tidsperiod. Ingen kontant återbetalning sker. Dessa extrema situationer kan till exempel vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas.

 

Uppsägning

Du kan endast säga upp din plats för kommande termin vid specifika tillfällen.


Termin 3/T3: ridning v.11-25 2024 sägs upp senast 11 februari 2024
Termin 1/T1: ridning v.32-47 2024 sägs upp senast 2 juni 2024

Termin 2/T2: ridning v.48-10 2024/2025 sägs upp senast 20 oktober 2024
Termin 3/T3: ridning v.11-26 2025 sägs upp senast 9 februari 2025

Vid uppvisande av läkarintyg som styrker att eleven inte kan fortsätta kan uppsägning ske. Uppsägningstiden är då två lektionstillfällen. Tidigare erlagd avgift utöver de tillfällen eleven deltagit och uppsägningstid återbetalas.

Utebliven betalning räknas ej som uppsägning. 

Uppsägningen ska ske skriftligt till ridskolan@jarfallaryttarforening.se

 

 

Avtal & ångerrätt

Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om de regler som gäller på ridskolan.

Ridabonnemanget gäller löpande. Uppsägning av abonnemang ska ske senast givna tider inför respektive termin om du inte avser att behålla platsen. I annat fall debiteras ridavgiften till fullo. Se "Betalning".

För övriga bokningar av aktiviteter gäller att bokningar är bindande när anmälningstiden utgått.

 

När beställning eller bokning görs via e-post, webbformulär eller telefon så har du enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan eller ditt köp genom att meddela oss senast 14 dagar efter ditt köp. Om det är en aktivitet som har startat och du deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten.

 

Återtagande av anmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat så debiteras du för fyra ridtillfällen eller halva avgiften för det som du har köpt.

Meddelande om ånger eller återtagande ska ske till ridskolan@jarfallaryttarforening.se 

Stallplats

På Säby gård finns ett stall med boxar i olika storlekar för våra medlemmars egna hästar. I stallet har vi en blandad grupp med medlemmar med såväl ponnyer som stora hästar som tränar, tävlar och hobbyrider.

Stallet ligger nära goda kommunikationer med gångavstånd från Jakobsbergs station samt med bussar som går förbi vid Ikea och Bauhaus flera gånger per timme. Från stallet kan du rida rakt ut i den fantastiska naturen i Järvafältets naturreservat. Här finns karta med ridvägar.


Vi har också tillgång till en utomhusridbana och två ridhus de tider då ridskolan inte har lektioner eller annan verksamhet där (någon av ridbanorna är nästan alltid ledig då ridskolan endast använder två av dem i taget).


Alla hjälps åt med fodringar på vardagkvällar, helger och helgdagar samt utsläpp och insläpp av hästar på helger och helgdagar och all fordring, ut- och insläpp när ridskolan har sommarlov. Frukost, lunch och eftermiddag fodrar ridskolans personal och det är också de som släpper ut och tar in hästarna på vardagar.


Hästarna går i flock tillsammans i någon av rasthagarna.


Lediga platser

Vi har för närvarande inga lediga stallplatser!


Platser erbjuds i följande prioriteringsordning:

 1. Ungdomar till 25 år som är medlemmar i föreningen och i det fall de tävlar då tävlar för föreningen
 2. Övriga ungdomar upp till 25 år som sedan löser medlemskap och i det fall de tävlar då tävlar för föreningen så snart det är möjligt
 3. Vuxna som är medlemmar i föreningen och i det fall de tävlar då tävlar för föreningen
 4. Övriga vuxna som sedan löser medlemskap och i det fall de tävlar då tävlar för föreningen så snart det är möjligt
 5. Kötid


Vi tar även referenser och gör individuella bedömningar.


Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta medlemsstallet@jarfallaryttarforening.se

Övrigt

Smittspridning

Det finns många sjukdomar och smittor som hästar kan få som vi behöver skydda oss mot.

Vi är mycket noga med att vidta olika åtgärder för att minska risken att någon kommer hit med en smitta som även de andra får. Det har lyckats väl.

Men även framöver måste vi vara försiktiga. Ett utbrott av kvarka, EHV-1 eller annan smitta kan bli förödande. Det finns ridskolor som har tvingats stänga i flera månader på grund av utbrott.

Du som även träffar andra hästar måste därför vara noga och tänka på följande:

 • Ridbyxor, jacka och andra kläder måste vara tvättade mellan besök i olika stall
 • Även håret bör tvättas
 • Synlig smuts på skor måste tas bort
 • Torka av din hjälm, din väst och ditt ridspö om du har ett sådant
 • Egna borstar eller annan utrustning får inte ha varit i andra stall eller måste tvättas med Virkon innan de används hos oss


Vi håller ibland hästar i olika hagar av detta skäl. Därför ska du inte mata eller klappa hästarna när de står i hagen.