DET HÄR ÄR UNGDOMSSEKTIONEN

Ungdomssektionen inom Järfälla Ryttarförening är till för alla upp till 26 år, både de som rider på ridskolan och de som har egen häst. Som medlem i JRF är du automatisk med i Ungdomssektionen (USEK).


Vår kanske viktigaste uppgift är att inspirera och engagera ungdomar att delta i föreningsverksamheten. Sett till antalet medlemmar i föreningen är vi ungdomar den största gruppen! En viktig del i föreningsarbetet är att delta i demokratiska beslut. Detta gör vi genom att samarbeta med personalen, styrelsen och andra sektioner i föreningen.

Verksamheten handlar mycket om kamrat- och gemenskap. Det är vi som ser till så att den avsuttna verksamheten blir så rolig som det bara går. När vi inte rider tycker vi att det är extra viktigt att göra roliga saker tillsammans så att stallet blir en plats där man vill vara längre stunder än bara  under sin ridtimme. Några exempel på aktiviteter vi anordnar är exempelvis olika kurser, tävlingar, våffelmys, utflykter, rykttävlingar, käpphäst-KM och mycket mer…
 
Vi har alltid något på gång och vår verksamhet är mycket uppskattad av både barn, ungdomar och föräldrar. Här hittar vi nya kompisar och har massvis med skoj för oss samtidigt som vi lär oss ta ansvar och växer som individer.


Kallelse till USEK Årsmöte 2023

Nu är det dags för ungdomssektionens årsmöte!

 

Onsdagen 22a Februari, kl 18:00- ca 19:00, kör vi mötet i teorisalen.

 

Som medlem under 26 år är du automatiskt med ungdomssektionen, men genom att komma på årsmötet får du en möjlighet att engagera dig mer.


Vill du även vara med och påverka går det att skicka in motioner, alltså förslag, på exempelvis saker du vill att vi ska göra.


Detta gör du genom att maila det till bianca.decarolis(@)jarfallaryttarforening.se senast 25/1 (fyra veckor före mötet).


Detta sker på mötet:


Dagordning:

 

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 • Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om antal styrelseledamöter inom för det i §16, andra stycket, angivna antalet
 • Val av ordförande för sektionen för en mandattid om 1 år.
 • Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.
 • Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse.
 • Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen
 • Val av ombud till distriktets ungdomssektion (DUS) årsmöte och eventuellt andra möten där sektionen har rätt att representera med ombud.
 • Övriga ärenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmötet
 • Sammanträdets avslutande
 • Även valberedare för kommande år ska utses. Dessa föreslås av medlemmarna på årsmötet.


Hjärtligt Välkomna
Bianca De Carolis
Ordförande USEK,
Järfälla Ryttarförening