DET HÄR ÄR UNGDOMSSEKTIONEN

Ungdomssektionen inom Järfälla Ryttarförening är till för alla upp till 26 år, både de som rider på ridskolan och de som har egen häst. Som medlem i JRF är du automatisk med i Ungdomssektionen (USEK).


Vår kanske viktigaste uppgift är att inspirera och engagera ungdomar att delta i föreningsverksamheten. Sett till antalet medlemmar i föreningen är vi ungdomar den största gruppen! En viktig del i föreningsarbetet är att delta i demokratiska beslut. Detta gör vi genom att samarbeta med personalen, styrelsen och andra sektioner i föreningen.

Verksamheten handlar mycket om kamrat- och gemenskap. Det är vi som ser till så att den avsuttna verksamheten blir så rolig som det bara går. När vi inte rider tycker vi att det är extra viktigt att göra roliga saker tillsammans så att stallet blir en plats där man vill vara längre stunder än bara  under sin ridtimme. Några exempel på aktiviteter vi anordnar är exempelvis olika kurser, tävlingar, våffelmys, utflykter, rykttävlingar, käpphäst-KM och mycket mer…
 
Vi har alltid något på gång och vår verksamhet är mycket uppskattad av både barn, ungdomar och föräldrar. Här hittar vi nya kompisar och har massvis med skoj för oss samtidigt som vi lär oss ta ansvar och växer som individer.


Kallelse till USEK Årsmöte 2023

Kallelse till USEK årsmöte 11 augusti 2023

 

Hej,

Nu är det dags för ungdomssektionens årsmöte!
Mötet kommer hållas fredagen den 11 augusti, kl 13- ca 14, i storhäststallets teorisal.

Som medlem under 26 år är du automatiskt med i ungdomssektionen. Att närvara på årsmötet ger dig som medlem möjlighet att engagera dig!
Det går även att påverka genom att skicka in motioner, förslag, på exempelvis saker som du tycker att vi ska ta upp på årsmötet.

När du skriver en motion är det viktigt att det är tydligt vad det är som du vill att årsmötet ska rösta om. Beskriv det du vill göra med några meningar, och avsluta med det konkreta förslaget.
En motion skulle kunna se ut såhär:

Fler käpphästar på JRF
Käpphästträning är inte bara roligt, det är nyttigt också. När man tränar med käpphäst rör man på sig och får motion. Dessutom kan man träna till exempel ridvägar och hur man ska planera sin väg när man hoppar. Därför tycker jag att USEK ska köpa in käpphästar som kan stå i stallet för utlåning. Eller att USEK samlar in käpphästar som äldre elever har hemma och inte använder längre, som vi kan ha i stallet. Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att:
USEK:s styrelse får i uppdrag att undersöka om vi kan ordna så vi har käpphästar att låna i stallet.”

För att skicka in en motion maila Ida.bostrom@jarfallaryttarforening.se Senaste 4/6 (fyra veckor innan årsmötet).

Detta kommer tas upp på årsmötet:

Dagordning:

Mötets öppnande

 • Val av ordförande för mötet
 • Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 • Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.
 • Övriga ärenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmötet
 • Sammanträdets avslutande

 

Under mötet kommer det bjudas på fika och saft!

 

Varmt välkomna
Ida Boström
Ordförande USEK,
Järfälla ryttarförening