Nyheter

Grönt kort kurs: 23-24 mars 2024Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.


Målet med Grönt kort
Målet med upplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna menockså att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kortkursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler ochallmän hästkunskap. Målet är att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrundatt stå på och således vara väl förberedda inför tävling.

Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?
För att delta i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper. Ryttaren ska med en god sits, på ett säkert sätt, balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter(inkluderat sadling, tränsning, visitering samt visa ”häst vid hand”).
Uppsuttna krav gäller dock inte målsman. Du kan börja det år du fyller 13 år.

Följande åldersgränser gäller för Grönt kort:

  • Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven.

  • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.


Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas.

Ridkunskapen och de praktiska delarna, visa häst vid hand, på/av täcke, säkerhetsknut, lastning och visitering intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.


Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.


Här hittar du intyget som ska skrivas ut och tas med www.ridsport.se/globalassets/78d850da9a8d4f11864dc0d8f5a5b112/intyg-gront-kort.pdf


*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.


Kursen består av 3 delar, varav 2 tillfällen på plats på JRF. Du behöver vara med på samliga.


Del 1, egna självstudier:
Du behöver först köpa (pris 175:- som betalas direkt på hemsidan) det digitala materialet på www.sisuforlag.se/produkt/gront-kort-galler-fran-2021-digital-artikel/
Den delen består av ca 10 timmars självstudier som förberedelse för de två fysiska träffarna. Ska vara klart 5 dagar innan första fysiska träffen!


Där finns filmer, text och delprov som ska göras. När du gjort delproven mailar de resultaten till oss på JRF.


Inför del 2 behöver du gå igenom följande delar i självstudierna i det digitala materialet:

  • Börja här
  • Svenska Ridsportförbundet
  • Tio ridsportgrenar
  • Tävlingar och svårighetsgrad
  • Tävlingsreglementet
  • Påbörja Väl förberedd


Till del 3 ska resterande delar vara klara.


Del 2, fysisk träff 23/3 ca kl. 09.30-15.30:
Vi träffas i teorisalen på plan 2 i nya stallet på Järfälla Ryttarförening
Du ska ha genomgått självstudierna innan träffen.

Del 3, fysisk träff 24/3 ca kl. 09.30-15.30:
Provskrivning är det sista som görs.
Vi träffas i teorisalen på plan 2 i nya Stallet på Järfälla Ryttarförening
Du ska ha genomgått sista delen av självstudierna innan träffen.

Vid genomgången kurs och godkänt prov erhåller du "Grönt kort" och du kan ansöka om licens för att tävla.

Anmälan
Anmälan öppnar 7/2 kl 18.00 på www.minridskola.se

Kursen är öppen både för föreningens medlemmar och övriga. Observera att det finns separata kurser att anmäla sig till beroende på om du är medlem eller ej.