Vi gör det tillsammans!


Personalen sätter grunden för att alla känner sig välkomna och skapar samtidigt en tydlig och trygg miljö. De ser dig, lär dig och ger dig återkoppling. De är tydliga mot dig och i hanteringen av hästarna. För de har i sin tur rätt kompetens för uppgifterna och befogenheter kopplade till det ansvar som de har.


Sammanhållning bland medlemmarna i stallet och inom ridgrupperna bygger på öppenhet och en ömsesidig respekt för varandra och våra olika roller. Vi lever SvRFs värdegrund.


Vår anläggning ska vara praktisk och välkomnande med optimalt utnyttjande av de olika delarna. Det ska kännas tryggt och säkert för hästar, personal, ryttare och andra

som vistas i området.


Kommunen är en viktig partner och vi vill medverka till ett hållbart samhälle och en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna.

Vi har ett bra nätverk och samarbete med bland annat RF, SvRF och andra ridskolor kring tävlingar och lärande.