Årsmöte 2024


Välkommen att delta i Järfälla Ryttarförenings årsmöte 2024!


När: 10 mars kl 14.00


Anmälan: 3/2 - 3/3 på Min ridskola.


Vem: Alla som är registrerade medlemmar i föreningen senast den 10/1.


Årsmötets bestämmelser och dagordning: Läs här


Motioner: Skickas in till styrelsen@jarfallaryttarforening.se senast den 10/2.


Plats: Årsmötet hålls på Teams, länk skickas per mail till de medlemmar som anmält sig i Min ridskola. Det kommer finnas begränsade möjligheter att delta fysiskt.


Årsmöteshandlingar: Publiceras här senast den 3/3.Föredragningslista: Föredragningslistan enligt stadgarna


Öppet informationsmöte kommer hållas 3/3 kl 17.00 i Teorisalen i Nya stallet och på Teams för de som vill veta mer om årsmötet och det som föreslås beslutas.Varmt välkomna!


Styrelsen genom Karin Svingby, Ordförande

Information från valberedningenValberedningen har nu varit i kontakt med samtliga ledamöter i styrelsen samt våra revisorer. Vi i Valberedningen är väldigt glada för att många gärna vill bli föreslagna på nytt vid kommande årsmöte. Några har valt att lämna sina uppdrag. För närvarande är det 3 ordinarie styrelseledamöter som har meddelat att de vill lämna styrelsen vid kommande årsmöte.


Valberedningen tar tacksamt emot förslag till kandidater på poster som är föremål för val. Vi är särskilt intresserade av att få in förslag på medlem som kan tänka sig att vara kassör.

Vi tar också gärna emot förslag på personer som vill arbeta med andra arbetsuppgifter inom föreningen. Är du själv intresserad av uppdrag nu eller i framtiden så hör av dig till någon i Valberedningen.

Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på årsmötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.


Senast två veckor före årsmötet (26/2) ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag till valbara poster, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.


Vill du vara med och påverka vad som sker i föreningen? Är du fena på ekonomi eller IT i någon form? Är du intresserad av att veta mer – tveka inte att kontakta någon av oss i valberedningen.


Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst nio och högst tolv ordinarie ledamöter samt lägst två och högst fyra suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.


Vid årsmötet 2024 ska medlem väljas till dessa poster:


  • Ordförande på 2 år
  • Ordinarie ledamöter på 2 år (Sex personer)
  • Suppleanter på 1 år (Tre personer)


Revisorer

  • Revisionsbolag, auktoriserad revisor, 1 år
  • Verksamhetsrevisorer,
  • En personlig suppleant, 1 år


Kontakt till valberedningen finns här