Årsmöte 2023


Välkommen att delta i Järfälla Ryttarförenings årsmöte 2023.


När: 12 mars 2023 kl 14.00


Anmälan: 5/2 - 5/3 2023 på Min ridskola.


Vem: Alla som är registrerade medlemmar i föreningen senast den 12 januari 2023.


Årsmötets agenda enligt stadgarna: Läs här


Motioner: Skall skickas in till styrelsen@jarfallaryttarforening.se  senast den 12/2 2023.


Plats: Årsmötet hålls på Teams, länk skickas per mail till de medlemmar som anmält sig.


Årsmöteshandlingar: Revisionsberättelse - Årsredovisning - Verksamhetsplan - Motion 1 230212 - Valberedningens förslag 

- Förslag till årsavgift JRF 2024 - Ekonomisk plan JRF 2023


Dagordning: Här hittar du dagordningen för årsmötet 2023.


Ytterligare information finns i Stadgarna.


Öppet informationsmöte kommer hållas 7/3 kl 19.00 i Teorisalen och på Teams för alla som vill fråga mer om årsmötet och det som föreslås beslutas.


Styrelsen väljs av årsmötet – och kanske är du en av dem som blir valda då? Har du kanske idéer om vad vi borde göra bättre eller annorlunda, eller är du en fena på något av allt det vi i styrelsen gör? Tveka inte att höra av dig, till valberedningen som tar fram förslag till årsmötet eller till någon i styrelsen om du skulle vilja veta lite mer. Här kan du läsa mer om styrelsearbetet och om de olika rollerna.


Varmt välkomna!


Styrelsen genom Karin Svingby, Ordförande

Information från valberedningen


Valberedningen har nu varit i kontakt med samtliga ledamöter i styrelsen samt våra revisorer. Vi i Valberedningen är väldigt glada för att många gärna vill bli föreslagna på nytt vid kommande årsmöte. Några har valt att lämna sina uppdrag. För närvarande är det 5 ordinarie styrelseledamöter, 1 suppleant och vår ordinarie verksamhetsrevisor som har meddelat att de vill lämna styrelsen vid kommande årsmöte.


Valberedningen tar tacksamt emot förslag till kandidater på poster som är föremål för val. Vi tar också gärna emot förslag på personer som vill arbeta med andra arbetsuppgifter inom föreningen. Är du själv intresserad av uppdrag nu eller i framtiden så hör av dig till någon i Valberedningen.


Här hittar du mer viktig information från valberedningen inför årsmötet den 12 mars.